با سلام;

به دلیل افزایش بیش از حد قیمت دلار, هزینه سرویس‎های خارج از کشور سرور طلائی افزایش یافت. این تغییر شامل سرویس‎های داخلی نبوده و این سرویس‎ها همچنان با همان قیمت قبلی قابل سفارش هستند. همچنین در صورت کاهش مجدد قیمت دلار, قیمت‎های ما نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
 
با تقدیم احترام; حسینی(حسابداری)Saturday, February 17, 2018

« برگشت